Ρεύμα

Οι μεγάλες επενδύσεις την τελευταία δεκαετία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταστήσει το ρεύμα φθηνό σε σχέση με την τιμή από την παραγωγή από υδρογονάνθρακες. Πολλές εταιρίες έχουν μπει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά η πιο συμφέρουσα λύση για σπίτι και επιχείρηση είναι η NRG.

Οικιακό τιμολόγιο:

Με τελική τιμή 0,06265 για δυο χρόνια πετυχαίνετε τιμή kw μικρότερη και από τη νυχτερινή χρέωση της ΔΕΗ 24 ώρες το 24ωρο


Επιχειρήσεις:

Με τελική τιμή 0,06875 για ένα χρόνο πετυχαίνετε τιμή kw πλέον ανταγωνιστική για την επιχείρησή σας και αν προσθέσετε και τον λογαριασμό της οικίας σας γλιτώνετε το πάγιο της επιχείρησής σας