Νομική Προστασία

Σε μια ευμετάβλητη εποχή, είναι περισσότερο από αναγκαίο καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του. Γι' αυτό, όποια κι είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ή το επάγγελμά σας ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστείτε κάποια νομική υποστήριξη.
Με τη νέα δικονομία που εφαρμόστηκε το 2016 τα έξοδα νομικής προστασίας είναι υπέρογκα για το μέσο Έλληνα, όπως:

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας
  • Τα δικαστικά έξοδα
  • Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
  • Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
  • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη


Με ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεσθε στα παραπάνω ώστε να μην μείνετε απροστάτευτοι σε μια δικαστική διαμάχη.