Ασφάλειες Σκαφών

Το σκάφος είναι το μέσο αναψυχής το δικό μας και της οικογένειας μας. Η ασφάλιση του σκάφους δεν είναι μόνο ασφάλιση για ζημιές που θα προξενήσουμε σε τρίτους άλλα και για ζημίες που θα πάθουν οι επιβαίνοντες δηλαδή οι οικογένειά μας μιας που “τρίτοι” στο συμβόλαιο θεωρούνται και τα μέλη της οικογένειας που επιβαίνουν στο σκάφος.
Κανείς δε θα θέλει σε μια σύγκρουση με τραυματίες τα μέλη της οικογένειας του από δικό του λάθος να εξαρτάται η αποζημίωση από “εταιρίες” μικρού βεληνεκούς και “άγνωστης” προέλευσης.