Ασφάλειες Οχημάτων

Το αυτοκίνητο είναι το μέσο κίνησης το δικό μας και της οικογένειας μας. Η ασφάλιση του οχήματος δεν είναι μόνο ασφάλιση για ζημίες που θα προξενήσουμε σε τρίτους άλλα και για ζημίες που θα πάθουν οι επιβαίνοντες δηλαδή οι οικογένειά μας μιας που “τρίτοι” στο συμβόλαιο θεωρούνται και τα μέλη της οικογένειας που επιβαίνουν στο όχημα.
Κανείς δε θα θέλει σε μια σύγκρουση με τραυματίες τα μέλη της οικογένειας του από δικό του λάθος να εξαρτάται η αποζημίωση από “εταιρίες” μικρού βεληνεκούς και “άγνωστης” προέλευσης.