Ασφάλειες Ατυχημάτων

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη και ο μέσος όρος όπου ένας άνθρωπος μένει εκτός εργασίας από ένα μήνα μέχρι δύο έτη αγγίζει το εξωφρενικό ποσοστό του 18% . Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες κάποιου ατυχήματος.
Οι καλύψεις προσωπικού ατυχήματος περιλαμβάνουν εκτός από τα νοσήλια για την αποκατάσταση της υγείας και την απώλεια εισοδήματος για το χρονικό διάστημα αποχής από την εργασία.