Απώλεια Εισοδήματος

Είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα ένας στους πέντε θα μείνει χωρίς εργασία – εισόδημα από ένα μήνα μέχρι δυο χρόνια.
Ο ένας μήνας δε μεταβάλλει το βιοτικό επίπεδο αλλά ο παραπάνω χρόνος σε αποχή από την παραγωγική διαδικασία δυσχεραίνει το βιοτικό επίπεδο και την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας.
Με ένα συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος καλύπτουμε την διαφορά στο εισόδημα τη στιγμή που θα επέλθει ο κίνδυνος .